Inios ICT

Kiristyvän kilpailun ja muutostarpeiden nopeutuessa markkinat edellyttävät yritykseltä innovatiivisuutta ja reagointinopeutta läpi koko organisaation. Uuden teknologian on nivouduttava aikaisempaa joustavammin osaksi yrityksen strategiaa ja käytännön toimintaa.

Inios Innovations & technology tuottaa innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä palveluita ja tuotteita. Vahva osaaminen uuden teknologian hyödyntämisessä ja kehittämisessä yhdistettynä innovatiiviseen lähestymistapaan tuottaa laadukkaita ja toimivia ratkaisuja.

Inios modernisoi infrastruktuurisi tarjoamalla joustavat ja skaalautuvat palvelut luotettavalla toimituksella. Tarjoamme turvalliset pohjoismaiset konesalit ja maailmanlaajuisen kumppaniekosysteemin. Olemme kokenut pilvi- ja kapasiteettipalveluiden suunnittelija ja tarjoaja.

Nordic Cloud
Hybrid Cloud
Cloud development
Compliance cloud
Workday
Microsoft Dynamics 365
Storage, data protection

Inios AI

Artificial Intelligence eli tekoäly on kehittyvä sovellusala, joka pyrkii ihmismäiseen ajatteluun. Tietokonepohjainen järjestelmä tai ohjelma käsittelee alustoille varastoitua tietoa, jonka perusteella ne oppivat, tekevät päätelmiä sekä korjauksia. AI tekee tuloaan ja sulautuu osaksi nykyaikaisia liiketoimintaratkaisuja ennennäkemätöntä vauhtia. Kehitys etenee nopeasti ja hyödyttää useimpia toimialoja. Inios AI tekee tekoälystä todellista ja kehittää AI-ratkaisuja nykypäivän sovellusratkaisuihin.